TIRY NA TORY

Awatar użytkownika
Dominik Wójcik
Posty: 7642
Rejestracja: 15 lutego 2008, 13:01
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Dominik Wójcik » 11 września 2012, 10:46

Ze strony kampanii
http://www.tirynatory.pl/2012/09/10/rea ... my-halasu/
Szanowny Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska

Ministerstwo Środowiska
kinga.majewska@mos.gov.pl

dotyczy: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


Opiniuję NEGATYWNIE przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, opublikowany i przesłany do konsultacji 6 września 2012 roku.

1. Przesłana ocena skutków regulacji jest wyrywkowa i całkowicie pomija wpływ zmiany limitów na cel ustanawiania limitów hałasu w ogóle. Tym celem jest ochrona zdrowia. Zdanie z tejże oceny: "Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ochronę środowiska" jest po prostu nieprawdziwe. Skoro wzrost poziomu hałasu nie ma wpływ na ochronę środowiska, to może po prostu hałas nie jest zdaniem Ministerstwa Środowiska szkodliwy i nie ma sensu regulować jego poziomów?

3. W przesłanym dokumencie jedynym rozważanym skutkiem są oszczędności na ekranach akustycznych. Tymczasem ekrany nie są jedyną metodą walki z hałasem. W krajach zachodnich są stosowane przede wszystkim na terenach zamiejskich przy drogach szybkiego ruchu. Natomiast w miastach stosuje się przede wszystkim skuteczne ograniczenia prędkości (bez których nie sposób wyobrazić sobie znaczącej redukcji ilości ofiar wypadków, która jak rozumiemy jest również ważnym celem rządu), wymuszane między innymi znacznie węższymi niż w Polsce pasami ruchu (2,25 - 2,75 podczas gdy w polskich miastach na ogół 3,30-3,50), stosowaniem redukujących hałas nawierzchni o wysokim standardzie utrzymania, prowadzenie dróg wysokich klas w tunelach, wykopach lub na odpowiednio obudowanych wzniesieniach. Polityka transportowa zmierza do zmiany w poziomie wykorzystania poszczególnych środków transportu - przenoszeniu ruchu na środki transportu mniej uciążliwe dla środowiska, w tym rozwój transportu zbiorowego i rowerowego oraz transportu intermodalnego towarów, ograniczającego ruch tranzytowy ciężarówek. Ta ostatnia sprawa jest szczególnie istotna w polskich warunkach z uwagi na dynamicznie wzrastający ruch ciężarówek oraz brak efektywnej kontroli nad przestrzeganiem limitów wag w transporcie drogowym, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z marca 2012 r. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o ... -drog.html. Według danych cytowanych przez NIK nawet co trzecia jeżdżąca po Polsce ciężarówka może być przeciążona.

3. Wpływ hałasu na zdrowie jest bardzo duży. Na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażony co trzeci mieszkaniec UE. Co piąty jest narażony na nadmierny hałas nocą. Jest drugim największym problemem ekologicznym Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza. Według niedawnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, hałas może powodować uszkodzenia słuchu, choroby układy krążenia, trudności w uczeniu się (u dzieci) i zaburzenia snu. Problemy te pojawiają się przy przekroczeniu 55 dB. Zaproponowana regulacja proponuje zalegalizowanie tych przekroczeń. Narażenie na hałas drogowy powoduje uwolnienie pewnych hormonów, co może prowadzić do zmian ciśnienia krwi i zwiększa ryzyko niektórych chorób serca (np. choroba niedokrwienna serca,dławica piersiowa, zawał serca). Hałas powoduje produkcję hormonów stresu jak kortyzolu, noradrenaliny i adrenaliny, co jest szczególnie niebezpieczne przy długich okresach ekspozycji. Dla ludzi żyjących na ulicach do średnich poziomów hałasu powyżej 65-70 decybeli, ryzyko choroby serca jest średnio 20% wyższe w porównaniu z osobami w spokojniejszych ulic. Raport przygotowany na zlecenie europejskiej federacji Transport & Environment w 2008 wskazuje, że hałas może być odpowiedzialny za 50000 ataków serca rocznie, a także 5% udarów w Europie. Z powodu hałasu cierpią słabsi członkowie społeczeństwa - dzieci, osoby starsze i osoby już teraz schorowane. Jest to też kwestia społeczna - mieszkania w głośnych lokalizacjach są często tańsze, a te w cichszych - droższe. Oznacza to, że z powodu hałasu nieproporcjonalnie często cierpią osoby o niższych dochodach. Ponadto, "zgromadzone dane sugerują, że że hałas może wpływać na rozwój płodu poprzez podwyższanie poziomu stresu u kobiety ciężarnej" - czytamy w raporcie "Can you hear us? Why it is finally time for the EU to tackle the problem of noise from road and rail traffic" (Transport & Environment, 2008 http://www.transportenvironment.org/sit ... ear_us.pdf).

4. Znaczący wpływ hałasu na zapadalność na różne choroby pociąga za sobą konieczność zbadania finansowych skutków ich leczenia przy zliberalizowaniu ich limitów. Wspomniany wyżej raport cytuje szacunki, wedle których koszty społeczne hałasu stanowią 0,4% PKB Unii Europejskiej. Przesłany dokument nie zawiera żadnych szacunków dla Polski. Oznacza to, że twierdzenie "Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie pozytywnie na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego" może być nieprawdziwe, skoro szczegółowo rozważane są tylko oszczędności wynikające z montażu niższych niż do tej pory ekranów akustycznych. Ocena skutków regulacji powinna być w tym zakresie uzupełniona.

5. Ocena skutków regulacji całkowicie pomija wpływ hałasu na zwierzęta. Niektóre z nich cierpią z powodu hałasu, a łańcuchy pokarmowe mogą przenosić efekty także na inne gatunki. Hałas może wpływać na polowanie, gniazdowanie i zwyczaje reprodukcyjne. Na przykład nietoperze są w całości zależne od echolokacji i nie są w stanie znaleźć pożywienia, jeżeli poziom hałasu jest zbyt wysoki.

6. Polityka ochrony przed hałasem powinna być spójna z polityką ochrony powietrza. Prezentowany projekt nie jest krokiem w tym kierunku. Dotychczasowe Programy Ochrony Powietrza dla aglomeracji miejskich okazały się kompletnie nieskuteczne. Jak zauważa Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" w Warszawie po czterech latach realizacji Programu normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu przekraczane są średnio co drugi dzień w roku - częściej niż przed jego przyjęciem. Podobnie jak w przypadku hałasu jest to konsekwencją niekontrolowanej ekspansji ruchu samochodowego. Brnięcie dalej w tym kierunku grozi obciążeniem podatników nie tylko kosztami ekranów przeciwhałasowych, ale także unijnych kar za zły stan powietrza.

7. Moje zaniepokojenie budzi niewysłanie niniejszego projektu do zaopniowania ani jednej instytucji związanej z ochroną zdrowia.

8. Zważywszy powyższe, jestem przeciw wprowadzaniu zaprezentowanego rozporządzenia. Wnoszę jednocześnie o poważne rozważenie postulatów Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" w sprawie skutecznych metod walki z hałasem, sformułowane w reakcji na wniosek o liberalizację norm hałasu zgłoszony przez władze Warszawy http://www.zm.org.pl/?a=ekrany_a_oos-124.

Z poważaniem
Kopiujemy, wklejamy, podpisujemy i wysyłamy e-mailem na adres z pisma do 11 września, do 14:00

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 11 września 2012, 11:04

Dla mnie cała ta kampania to zwykłe pieniactwo i nic więcej. W brew pozorom to akurat tirowcy są chyba najbardziej kulturalną grupą kierowców, zawsze podziękują jak się wpuści, dadzą znać jak jest możliwość ich wyprzedzenia itd. Tak wiem wypadki, tylko że wypadki były są i będą. A transport ciężarówkami nie zostanie nigdy w pełni wyeliminowany,bo jest bardziej ekonomiczny, szybszy. Po za tym w Polsce nie infrastruktury do tego by przenieść tiry na tory.

Awatar użytkownika
Piotr Radoliński
Członek CKMKM
Posty: 21465
Rejestracja: 21 kwietnia 2010, 19:25
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Piotr Radoliński » 11 września 2012, 13:00

Bartosz Kowalski pisze:Po za tym w Polsce nie infrastruktury do tego by przenieść tiry na tory.
...i to zdanie podsumowuje wszystko. Zanim powstałaby cała infrastruktura i terminale przeładunkowe upłynęłoby na pewno spooooro czasu ! To tak jak z autostradą A1 w okolicy Częstochowy i obwodnicy miasta - mówi sie o tym od 40 lat ale nic się nie robi. A to tylko "malutki" przykład. Terminali załadunkowych dla "tirów" musiałaoby powstać kilkanaście jak nie więcej ! A skąd na to fundusze ? No chyba, że Ochrona Środowiska będzie w znacznej mierze partycypowała w kosztach.
Sam pomysł na pewno wart jest uwagi - ale czy to w naszych warunkach jest wykonalne ?
Pomijam juz oburzenie kierowców "tirów" - przecież zabiera się im pracę !!

Awatar użytkownika
Michał Grzegorczyk
Posty: 8349
Rejestracja: 05 stycznia 2010, 23:21
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Michał Grzegorczyk » 11 września 2012, 14:13

Bartek wspomniał o infrastrukturze przeładunkowej... A nikt nie wspomniał, że w spadku po Rosjanach i Austriakach dostaliśmy bardzo rzadką sieć kolejową, a ta gęsta po Prusakach od lat się kurczy z powodu zamykania kolejnych odcinków.

Awatar użytkownika
Dominik Wójcik
Posty: 7642
Rejestracja: 15 lutego 2008, 13:01
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Dominik Wójcik » 11 września 2012, 16:25

A niezliczona ilość bocznic logistyczno-zaopatrzeniowych w Częstochowie?

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 11 września 2012, 16:37

Ja wiem czy mamy aż tak dużo w Częstochowie. Nie liczysz chyba torów hutniczych. A poza tym co masz: na Sabinów, przy Rejtana na Dąbie i nie tylko, rozebrana w części do elektrowni. Tak to w Gnaszynie chyba już nie ma, a inne jakoś mi do głowy nie przychodzą.

Awatar użytkownika
Michał Grzegorczyk
Posty: 8349
Rejestracja: 05 stycznia 2010, 23:21
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Michał Grzegorczyk » 11 września 2012, 16:54

No a przede wszystkim myślę o skali kraju. W zaborze pruskim kiedyś w każdej gminie była jedna albo i dwie linie kolejowe, a na wschodzie jest ich mało. W rejonie Częstochowy też nie powstały wszystkie planowane linie, np. do Wielunia.

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 11 września 2012, 17:13

Tylko bocznice do zakładów nie rozwiązują problemu bo tu nie chodzi o zastąpienie ciężarówek pociągami a o przewożenie ciężarówek na specjalnych lawetach. Do tego trzeba zbudować specjalną infrastrukturę. Może i to ma sens w kraju wielkości Rosji, Chin czy USA, ale w Polsce po za tymi co jadą tranzytem od granicy do granicy to nie będzie działać.

Awatar użytkownika
Łukasz Szkurłat
Posty: 2966
Rejestracja: 15 lutego 2011, 22:04
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Łukasz Szkurłat » 11 września 2012, 17:20

Janusz Karlikowski pisze:Tak to w Gnaszynie chyba już nie ma, a inne jakoś mi do głowy nie przychodzą.

Tor póki co jest, tylko przejazd przed drogę jest całkowicie zaasfaltowany. Poza tym wszystkie inne dookoła zostały okaleczone, lub w ogóle ślad po nich zaginął.

Awatar użytkownika
Dominik Wójcik
Posty: 7642
Rejestracja: 15 lutego 2008, 13:01
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Dominik Wójcik » 11 września 2012, 17:44

Janusz Karlikowski pisze:Ja wiem czy mamy aż tak dużo w Częstochowie.
Janusz - ja właśnie w kontekście tych, których JUŻ NIE MA. A było ich w ch... Społem, MPK, Stradom, Elanex, Wełnopol, Elektrociepłownia, Wigoleny i okolice, Huta i okolice, Rzeźnia Miejska, Chłodnia Miejska, CPN, Transbud, jakieś rejony na południowym zachodzie miasta, których nawet nie znam. Wszędzie transportowano towar pociągami. Dziś już nawet podkładów nie ma.

Awatar użytkownika
Wojciech Liberda
Członek CKMKM
Posty: 3824
Rejestracja: 17 lutego 2008, 21:10
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Wojciech Liberda » 11 września 2012, 18:41

Mimo, że jestem miłośnikiem między innymi kolei to jestem przeciwny... a to dla tego, że żyję z Tirów (nie mylić z tirówkami). Nawet nie macie pojęcia jak słabo jest w transporcie... Ja w tym siedzę więc wysłuchuje codziennie... Stawki za km jakie teraz obowiązują są w granicach 2,50 zł/km. Czy myślicie, że kolej za darmo przewiozłaby Tiry... i ile kosztowałaby żywność w sklepach... to nie da się ogarnąć... jedyna Szwajcaria pozwoliła sobie na taki numer, ale im to się akurat nie dziwie...

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 11 września 2012, 19:08

Dominik Wójcik pisze:
Janusz Karlikowski pisze:Ja wiem czy mamy aż tak dużo w Częstochowie.
Janusz - ja właśnie w kontekście tych, których JUŻ NIE MA. A było ich w ch... Społem, MPK, Stradom, Elanex, Wełnopol, Elektrociepłownia, Wigoleny i okolice, Huta i okolice, Rzeźnia Miejska, Chłodnia Miejska, CPN, Transbud, jakieś rejony na południowym zachodzie miasta, których nawet nie znam. Wszędzie transportowano towar pociągami. Dziś już nawet podkładów nie ma.

To nie tylko w Częstochowie. Jak nie zapomnę to przyniosę na zebranie plan Łodzi. Zobaczycie ile tam kiedyś było bocznic i pokaże wam co z tego dziś zostało.

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 11 września 2012, 19:35

Jakże żałuję, że nie mam już starego planu Łodzi (chyba początek lat 80-ych). Nie tylko bocznice tam robią wrażenie. Ale niestety jak mieszkałem na Słowackiego, to jeszcze plan posiadałem... Teraz znaleźć go nie mogę :(

Awatar użytkownika
Mateusz Stacherczak
Członek CKMKM
Posty: 3754
Rejestracja: 25 maja 2009, 13:18
Lokalizacja: Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Mateusz Stacherczak » 11 września 2012, 20:18

Jest strona tudzież była strona z mapami wojskowymi z okresu II RP i tam są wszystkie linie zaznaczone jakie były do 1939 roku.

Awatar użytkownika
Michał Grzegorczyk
Posty: 8349
Rejestracja: 05 stycznia 2010, 23:21
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Michał Grzegorczyk » 11 września 2012, 20:33

www.mapywig.org o ile wiem

Awatar użytkownika
Sebastian Wróbel
Posty: 4959
Rejestracja: 10 lutego 2010, 13:16
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Sebastian Wróbel » 11 września 2012, 20:34

Dominik Wójcik pisze: jakieś rejony na południowym zachodzie miasta, których nawet nie znam. Wszędzie transportowano towar pociągami. Dziś już nawet podkładów nie ma.

Na Poselskiej jest jeszcze bocznica. Ale na tym właśnie odcinku jest zamknięta (na torach stoi brama z kłódką :P ).

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 11 września 2012, 20:38

No na Poselskiej to jest ta sama co na Bór - do ZGH Sabinów

Awatar użytkownika
Sebastian Wróbel
Posty: 4959
Rejestracja: 10 lutego 2010, 13:16
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Sebastian Wróbel » 11 września 2012, 20:40

Rzeczywiście masz rację Januszu. Mogłem się tego domyślić od razu. :P

Awatar użytkownika
Mateusz Stacherczak
Członek CKMKM
Posty: 3754
Rejestracja: 25 maja 2009, 13:18
Lokalizacja: Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Mateusz Stacherczak » 11 września 2012, 20:41

Michał Grzegorczyk pisze: http://www.mapywig.org o ile wiem

O właśnie!

Beniamin Wójcik
Posty: 1289
Rejestracja: 05 sierpnia 2011, 08:17
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Beniamin Wójcik » 11 września 2012, 20:44

Doskonale znam tą stronę, ale... podanie adresu nie wielu daje. Wiem, bo znam. Adres jest ogólny, a odnośników różnych do map SETKI.

A Panowie, Panowie... ma ktokolwiek z was mapę częstochowskiego śródmieścia okresu przedwojennego albo plan miasta, gdzie jest szczegółowo naniesione śródmieście. Do tej pory na żadnym planie(ani starym ani nowym) nigdy nie znalazłem dokładnej mapy śródmieścia, a jedynie rejon zakreskowany jako zabudowa ścisła albo "czarna plama").

Awatar użytkownika
Łukasz Szkurłat
Posty: 2966
Rejestracja: 15 lutego 2011, 22:04
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Łukasz Szkurłat » 11 września 2012, 20:49

Janusz Karlikowski pisze:No na Poselskiej to jest ta sama co na Bór - do ZGH Sabinów

Ten tor wcześniej ma rozwidlenia, jedno do zakładów od ul. Dojazdowej (zarośnięte, zardzewiałe szyny), drugie do zakładów od Bór (Ferrometal) i od tego miejsca biegną dwa tory, ale jeden zaślepiony przy ul. Stary Bór, a podstawowy dochodzi do ZGH. W tym roku poznawałem tajniki tej bocznicy od Stradomki po zakłady.

Awatar użytkownika
Wojciech Liberda
Członek CKMKM
Posty: 3824
Rejestracja: 17 lutego 2008, 21:10
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Wojciech Liberda » 12 września 2012, 19:25

Łukasz Szkurłat pisze:
Janusz Karlikowski pisze:No na Poselskiej to jest ta sama co na Bór - do ZGH Sabinów

Ten tor wcześniej ma rozwidlenia, jedno do zakładów od ul. Dojazdowej (zarośnięte, zardzewiałe szyny), drugie do zakładów od Bór (Ferrometal) i od tego miejsca biegną dwa tory, ale jeden zaślepiony przy ul. Stary Bór, a podstawowy dochodzi do ZGH. W tym roku poznawałem tajniki tej bocznicy od Stradomki po zakłady.


Masz foty bo nie kojarzę miejsca...

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 12 września 2012, 19:31

Tam była chyba jeszcze bocznica do Centrostalu.

Awatar użytkownika
Łukasz Szkurłat
Posty: 2966
Rejestracja: 15 lutego 2011, 22:04
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Łukasz Szkurłat » 13 września 2012, 17:38

Tylko nie mam fotek końcówki drugiego toru, który zakończenie ma przy uliczce Stary Bór kozłem.
Zjazd do zakładów od ul. Dojazdowej:
http://desmond.imageshack.us/Himg145/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg534/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg198/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg528/sc ... es=landing
Przeplot do toru odchodzącego do zakładów od ul. Bór:
http://desmond.imageshack.us/Himg18/sca ... es=landing
Widok na tor dochodzący do Bór, a zarazem zaślepionym i przeplot łączący z torem podstawowym:
http://desmond.imageshack.us/Himg526/sc ... es=landing
Dojazd do Bór:
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... aw035.jpg/

Awatar użytkownika
Tomasz Rorat
Członek CKMKM
Posty: 7148
Rejestracja: 11 lipca 2011, 13:12
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Tomasz Rorat » 19 marca 2015, 18:55


Rafal Kosakowski
Członek CKMKM
Posty: 747
Rejestracja: 22 czerwca 2011, 09:30
Lokalizacja: Częstochowa
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Rafal Kosakowski » 21 marca 2015, 17:37

Dzisiaj ten wóz widziałem za mostem w II ANMP.

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 15 kwietnia 2015, 16:40

Piszę tu, bo trochę nie mogę się znaleźć w tych wątkach po przerwie (ale jakby co to proszę o przeniesienie tam gdzie trzeba) :)
Przesyłam 2 fotki z dawnych bocznic do Zakładów Przemysłu Spożywczego ZŁOTY POTOK, ul. Zielona, Zalesice. Na starym, zniszczonym szyldzie jest jeszcze nazwa "MATIZOLBUD"...
Obrazek

Obrazek

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 15 kwietnia 2015, 16:45

Mocno to miejsce się zmieniło odkąd tam byłem ostatni raz. Ciekawi mnie kiedy zlikwidowano podłączenie tej bocznicy do głównej linii.

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 15 kwietnia 2015, 16:52

Ja te miejsca odkrywałem, więc nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie.
Natomiast na inne fotki z tej okolicy (jeszcze kilka związanych z komunikacją także) zapraszam niebawem na FB do albumu: Julianka-Sygontka :)

Awatar użytkownika
Piotr Radoliński
Członek CKMKM
Posty: 21465
Rejestracja: 21 kwietnia 2010, 19:25
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Piotr Radoliński » 15 kwietnia 2015, 16:54

...wcześniej to były Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego ZLOTY POTO... produkowanu tu m.in. syrop ziemniaczany
Bartosz Kowalski pisze:Mocno to miejsce się zmieniło odkąd tam byłem ostatni raz. Ciekawi mnie kiedy zlikwidowano podłączenie tej bocznicy do głównej linii.
...chyba koniec lat 90-siątych ub.w.

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 15 kwietnia 2015, 16:57

Same zabudowania po zakładach były burzone przez ZRW Łódź jakoś latem 2009.

Awatar użytkownika
Piotr Radoliński
Członek CKMKM
Posty: 21465
Rejestracja: 21 kwietnia 2010, 19:25
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Piotr Radoliński » 15 kwietnia 2015, 17:01

...a nie wcześniej ? Byłem chyba w lipcu 2009 roku... i nie było śladu po zabudowaniach. No, ale może się mylę.

Awatar użytkownika
Janusz Karlikowski
Posty: 16400
Rejestracja: 15 lutego 2008, 08:59
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Janusz Karlikowski » 15 kwietnia 2015, 17:04

Hm, mogłem zrobić szerszy widok, ale tyle jeszcze mam:
Obrazek

Awatar użytkownika
Bartosz Kowalski
Członek CKMKM
Posty: 4273
Rejestracja: 15 lutego 2008, 10:14
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:
Status: Offline

TIRY NA TORY

Postautor: Bartosz Kowalski » 15 kwietnia 2015, 19:25

Piotr Radoliński pisze:...a nie wcześniej ? Byłem chyba w lipcu 2009 roku... i nie było śladu po zabudowaniach. No, ale może się mylę.

Pamiętam że właśnie w lipcu 2009 widziałem ciężarówki ZRW Łódź które tam kursowały. To był początek lipca.


Wróć do „Inne”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość